Čistění rastrových válců

Použití NaHCO3 v čistícím procesu rastrových válců umožňuje suchým způsobem vyčistění povrchu rastrového válce bez jeho poškození.

Čistění rastrových válců lze provádět u zákazníka přímo v tiskovém stroji bez demontáže válce ze stroje resp. i válce demontovaného mimo tiskový stroj. Součástí tohoto čistění je i optická kontrola povrchu válce a měření přenosu barvy rastrovým válcem před a po vyčistění.

pro více informací můžete kontaktovat